Zakres usług 

 

 

 

 

 

Kancelaria świadczy szeroko zakrojone usługi prawne na rzecz klientów biznesowych zarówno w ramach umów o stałą obsługę prawną jak i indywidualnych, doraźnych zleceń. Świadczymy również usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych najczęściej w zakresie udzielania porad prawnych, zastępstwa procesowego i sporządzania opinii.

 

 Prawo cywilne

 

• Wszelkie sprawy dotyczące zobowiązań umownych (sprawy o zapłatę, z tytułu m.in. spraw budowlanych, kontraktów handlowych itp.),

• Tworzenie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych, w tym umów zawieranych w formie aktów notarialnych,

• Tworzenie i opiniowanie projektów umów majątkowych małżeńskich (intercyza),

• Doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania umów,

• Sporządzanie i opiniowanie projektów ugody i porozumień,

• Dochodzenie należności na drodze sądowej,

• Postępowania w zakresie zabezpieczania roszczeń ( zajęcia ruchomości, ustanawianie hipotek),

• Reprezentacja strony w postępowaniu egzekucyjnym,

• Reprezentacja strony w postępowaniach sądowych w sprawach spadkowych i rodzinnych.

 

 Prawo odszkodowawcze i ubezpieczeń

 

• Wszelkie czynności zmierzające do uzyskania przez poszkodowanego należnej rekompensaty w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, łącznie z reprezentacją w sądzie – za wypadki drogowe (komunikacyjne), przy pracy, lotnicze, wywołane przez produkt niebezpieczny, sportowe.

• Doradztwo prawne na rzecz ubezpieczających na etapie zawierania oraz realizacji umów ubezpieczenia.

 

 Prawo handlowe i gospodarcze

 

• Obsługa prawna procesu zakładania spółek handlowych, tworzenie umów spółek, statutów, regulaminów itp.,

• Obsługa prawna procesów przejęć , łączenia i podziałów spółek,

• Obsługa prawna procesów  nabywania i zbywania udziałów oraz akcji,

• Analiza sytuacji prawnej przedsiębiorstw (audyt prawny).

 

 Prawo pracy

 

• Doradztwo prawne z zakresu indywidualnego stosunku pracy,

• Doradztwo prawne z zakresie zbiorowego prawa pracy,

• Tworzenie i opiniowanie projektów regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w zakładach pracy,

• Reprezentacja strony w postępowaniu w sprawach sądowych ze stosunku pracy.

 

 Prawo zamówień publicznych

 

• Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, wyborze trybu udzielania zamówień oraz przeprowadzeniu procedury zgodnie z przepisami,

• Wsparcie uczestników w przetargach publicznych, weryfikacja formalna ofert,

• Reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izba Odwoławczą i sądami powszechnymi.

 

Kancelaria Radcy Prawnego

Robert Grzegorek

ul. Obrońców Westerplatte 10 lok. 15

09-400 Płock

Copyright (C) 2017

KRP Robert Grzegorek

 

tel. +48 783 363 880